Khách hàng Điện Thoại Xanh

Hơn 2000 khách hàng
đã sửa chữa tại Điện Thoại Xanh

 • Khách hàng điện thoại xanh 2

  "Minh bạch, trung thực khi sửa chữa"
  Anh Lê Khải Hoàn tại
  Điện Thoại Xanh Ninh Bình - (Ngày 22/4/2018)

 • Khách hàng điện thoại xanh 2

  "Bảo hành dài, tận 10 năm"
  Bác Vinh tại
  Điện Thoại Xanh Hải Dương - (Ngày 23/5/2018)

 • Khách hàng điện thoại xanh 2

  "Sửa chữa lấy ngay, không phải đợi lâu"
  Cô Hà tại
  Điện Thoại Xanh Long Biên - (Ngày 10/5/2018)

 • Khách hàng điện thoại xanh 2

  "Phục vụ tận tình. Hài lòng về dịch vụ"
  Vợ chồng anh Khánh, chị Bích tại
  Điện Thoại Xanh Thái Hà - (Ngày 2/6/2018)

 • Khách hàng điện thoại xanh 2

  "Làm việc chuyên nghiệp, tư vấn rõ ràng"
  Anh Nguyễn Hoàng Minh tại
  Điện Thoại Xanh Ninh Bình - (Ngày 22/4/2018)